info@zorgopniveau.nl     +31(0)6 - 53 267 435

Diensten

Individuele begeleiding

Hulp bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen op een veilige en verantwoorde manier. We brengen structuur aan in de dag en bieden sociale interactie.

Voorbeeld

Gezamenlijk mantelzorgen de kinderen van een hoogbejaard echtpaar. Maar zeven dagen per week is eigenlijk een beetje te veel. Zorg op niveau kan dan een deel van de taken overnemen. Denk aan bijvoorbeeld: samen theedrinken in de zon en een spelletje spelen, boodschappen doen, de keuken opruimen en het echtpaar verzorgd achterlaten met een stukje fruit en de krant.

Persoonlijke verzorging

Uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende taken, zoals het helpen met douchen en aankleden, katheterzorg en toezien op medicatie-inname.

Voorbeeld

Een man met Parkinson slaapt slecht en heeft ’s ochtends moeite met opstarten.
De zorgverleners van Zorg op niveau komen wat later in de ochtend en beginnen het gewenste ochtendritueel. We bereiden de badkamer voor, waarna we helpen met douchen en aankleden. We helpen met de medicatie voor de dag en laten meneer verzorgd achter aan de ontbijttafel.

Nachtzorg en waakdiensten

Bieden van veiligheid in de nacht. We staan paraat, door te blijven slapen of juist door wakker te blijven. Denk aan hulp bij nachtelijke wc-gang of bijstaan bij onrust.

Voorbeeld

Een zelfstandig wonende vrouw vindt het naar om ’s nachts alleen te zijn. Ze slaapt dan slecht en heeft last van nachtmerries. Zorg op niveau komt ’s avonds, helpt gedurende de nacht en blijft tot na de ochtendzorg.

24 uurs- en palliatieve zorg

Thuis blijven wonen met alle benodigde begeleiding en zorg. We bieden een veilige omgeving, waarbij we zoveel mogelijk de vertrouwde dagstructuur aanhouden.

Voorbeeld

Een dementerende vrouw kan niet meer veilig alleen zijn. Ze heeft altijd de wens uitgesproken om thuis te blijven wonen. Zorg op niveau stelt een vast team samen dat haar begeleidt bij wat zij nog kan en wilt. En we zorgen voor een veilig thuis.