info@zorgopniveau.nl     +31(0)6 - 53 267 435

Zorg op niveau is een bureau voor particuliere thuiszorg. Samen met u richten we de zorg in zoals u voor ogen heeft.
We streven naar een langdurige werkrelatie, meestal met een financiering vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
Wij werken met kleine zorgteams die flexibel inzetbaar zijn.

Individuele begeleiding

Hulp bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen op een veilige en verantwoorde manier. We brengen structuur aan in de dag en bieden sociale interactie.

Persoonlijke verzorging

Uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende taken, zoals het helpen met douchen en aankleden, katheterzorg en toezien op medicatie-inname.

Nachtzorg en waakdiensten

Bieden van veiligheid in de nacht. We staan paraat, door te blijven slapen of juist door wakker te blijven. Denk aan hulp bij nachtelijke wc-gang of bijstaan bij onrust.

24 uurs- en palliatieve zorg

Thuis blijven wonen met alle benodigde begeleiding en zorg. We bieden een veilige omgeving, waarbij we zoveel mogelijk de vertrouwde dagstructuur aanhouden.

Voordelen particuliere thuiszorg

Thuis blijven wonen
Zo nodig breiden we uit tot 24-uurs- en palliatieve zorg.

Flexibiliteit
Als er door omstandigheiden (tijdelijk) meer of minder zorg nodig is, bewegen we mee.

Zelfregie
We volgen de zorgvraag en stimuleren zelfredzaamheid.

Vertrouwde gezichten
We werken in kleine, vaste teams.

Heeft u een vraag, of wilt u overleggen?
U kunt altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken.
+31 (0)653 267 435
Of mail naar
info@zorgopniveau.nl